EST | ENG
Eesti Arst
Eesti Arstide Liidu ajakiri
 

1990

Eesti Arst / 1990: 6

UURIMUS

Kloroform Tallinna joogivees Ants Tammepuu, Arnold Jannus

Nitraadid uriinis ning nitraadid ja nitritid süljes Maarja Rooma, Eve Kann

Suitsiidide esinemissageduse dünaamika Eestis Airi Värnik

ÜLEVAADE

D-vitamiinivaegus-rahhiidi diagnoosimine Lea Boston

Reoklusiooni medikamentoosne profülaktika pärast koronaararteri trombolüütilist rekanaliseerimist Toivo Laks

HAIGUSJUHT

Mesenteriaalarteri tromboosi kirurgiline ravi Ants Haavel, Hannes Haavel

MITMESUGUST

Demograafiaandmeid laiast maailmast Reet Malbe

Lapsed vajavad kaitset ka raviasutuses Leo Tamm

Põhjamaade standardid haiglaravil viibivate laste eest hoolitsemisel

Punasest Ristist Eestis 1939. aastani Heino Gustavson

Südame isheemiatõbi Hiinas Rein Teesalu

Rahvusvaheline glaukoomikonverents Tallinnas Ülle Aamer

II Eesti-Soome sünnitusabi sümpoosion Silve Innos

II rahvusvaheline muusikateraapia ja muusika eripedagoogika komisjoni seminar Saima Tamm

Soome-Eesti tervisekasvatuse seminar Ilme Pilv

XXXVI Eesti Sanitaartöötajate Seltsi konverents Gerhard Varik

Gastroenteroloogiakonverents Ene Lond

III rahvusvaheline inimese ökoloogia alane kongress Valeri Švarts, Semjon Etlin

XVIII rahvusvaheline konverents "Onkofetaalsed antigeenid ja nende kliiniline rakendamine" Sirje Velbri

Eesti Arstide volikogu koosolek Airi Värnik

Eesti Lastearstide Selts 1990. aastal Leo Tamm

VII Lääne-Eesti arstide seltside konverents Ants Haavel

Eesti Vabariigi Ülemnõukogule

Rahvusvaheline koostöö Leo Tamm

Läänemeremaade rahvaste valitsustele

Tallinna Kirurgide Seltsi koosolek Rando Truve

Saaremaa Arstide Seltsi külalisi Ants Haavel

TÄHTPÄEVAD Pauliine Luige, Vello Subi, Aksel Eist, Enn Jõeste, Anne Rajang, Eve-Maaja Metsa

Professor Valdur Saks – eestlane maailma südameenergeetika eesliinil Kuulo Kutsar

Tartu Ülikoolis Akivo Lenzner

Eesti Arst / 1990: 5

PÄEVAKORRAL

Intervjuu. Tehnilist külge täiustamata ei arene Eesti oftalmoloogia edasi Ülle Aamer

UURIMUS

Kaasasündinud hüpotüreoosi varajane diagnoosimine Ruth Mikelsaar

Punetistevastane immuunsus rasedatel ja puberteediealistel tütarlastel Tallinnas 1988. aastal Liliana Romašenko

Rasedus- ja laktatsiooniaegse alkoholintoksikatsiooni mõju järglaste hüpotalamo-hüpofüsaaradrenokortikaalsüsteemile Inna Drževetskaja, Olga Butova, Atko Viru

Põletustraumadega laste ravimise mõningaid kogemusi Tiiu Kaha, Helga Vallikivi

Südamelihaserebend infarkti tüsistusena Iris Koort, Toivo Laks

Tallinna ja Tartu elanike maovähihaigestumus aastail 1978...1982 Rain Jõgi, Arnold Jannus

Eesnäärme transvesikaalse adenomektoomia järgne infektsioon Tõnu Juul, Endel Türi, Mall Türi, Harry Tihane

ÜLEVAADE

Tsöliaakia lastel Oivi Koger

Idiopaatilised peavalud Ain-Elmar Kaasik, Viktor Brin

Viiruseinhibiitorid Kiira Subi

MITMESUGUST

Arstide eneseteostuse võimalusi Nelli Kalikova

Kommentaar Aaro Toomela ja Kaljo Miti artikli "Meeskonnatöö ajukahjustusega laste rehabilitatsiooni organisatsioonis: üks arenguvõimalusi" kohta Rein Zupping

Rahvastiku loomulik liikumine Eestis Reet Malbe

Eestis 1990. aasta II kvartalis registreeritud tähtsamad nakkushaigused (esialgsed andmed)

Semjon Etlin kaitses doktoriväitekirja

Uus bioloogiakandidaat Ljudmila Šljapnikova

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1990. aasta lõpetajad

Tallinna Meditsiinikooli 1990. aasta lõpetajaid

Tartu Meditsiinikooli 1990. aasta lõpetajaid

Kohtla-Järve Meditsiinikooli 1990. aasta lõpetajad

Terviseõpetuse foorumist osavõtjate ühine avaldus

Soome Pediaatrite Assotsiatsiooni 60. aastapäeva konverents Leo Tamm

Soome Anestesioloogide Seltsi kevadkonverents Turus Matti Salo, Artur Talihärm

Eesti Akušöörgünekoloogide Seltsi pleenum Silve Innos

XI ülemaailmne kardioloogide kongress Jüri Kaik

Rahvusvaheline kongress "Noorus, vaba aeg ja kehaline aktiivsus" Toivo Jürimäe

Rahvusvaheline suu- ja näolõualuudekirurgia sümpoosion Edvitar Leibur

Esimene rahvusvaheline kriisiravi konverents Airi Värnik

IX üleliiduline kosmosebioloogia ja aviokosmilise meditsiini konverents Akivo Lenzner

Eesti Arst / 1990: 4

UURIMUS

Kehatemperatuuri ja pulsisageduse seos raskete traumade korral Rein Koha, Õie Veinberg

Laste haigestumine neerude, kuseteede ning seedeelundite kroonilistesse haigustesse Alvi Tellmann

Koostöö Soome viroloogidega Ljudmilla Priimägi, Veera Vasilenko

ÜLEVAADE

Paanilise hirmu sündroom Rein Zupping, Lembit Mehilane

Lipiidide peroksüdatsioon – meditsiini nüüdisaegsete sõlmprobleemide võti. III lipiidide peroksüdatsiooni bioloogilis-meditsiinilised aspektid Mihkel Zilmer, Tiiu Vihalemm, Ello Karelson

HAIGUSJUHT

Kopsu võõrkeha kirurgiline eemaldamine Lauri Einre

FOORUM

Kas Eesti lühinägelikud Leningradi konveierile?

MITMESUGUST

Meeskonnatöö ajukahjustusega laste (re)habiliteerimise organisatsioonis: üks arenguvõimalusi Aaro Toomela, Kaljo Mitt

Puuetega laste abistamisest Leo Tamm

Kommentaar Ilme Pilv

Kommentaar Valentin Sander

Apteekide juubelid 1990. aastal Heino Gustavson

Üleliiduline suitsidoloogiakonverents Airi Värnik

VII üleliiduline sümpoosion "Kantserogeensed N-nitrosoühendid ja nende prekursorid – moodustumine ja määramine ümbritsevas keskkonnas" Georg Loogna

V Balti vabariikide neurokirurgide kongress Rein Zupping

TÄHTPÄEVI Vello Ilmoja, Zinaida Saar, Naomi Loogna, MAi Roose, Väino Sinisalu Kai Volt

IN MEMORIAM Julius Tehver

Kroonika

Eesti teadlaste publikatsioone välismaal

EESTI ARSTIDE LIIDUS

Tartu Arstide Liidus Rein Teesalu

Eesti Arstide Liidu külalisi Sven Lindstöm

LISA

Soome ja Eesti kardioloogide seltsi ühiskonverents

Eesti Arst / 1990: 3

PÄEVAKORRAL

Intervjuu. Iga inimese turvalisus hällist hauani (A. Ellamaa) Vello Laos

Intervjuu. Rando Truve – Eesti Arstide Liidu uus president Kuulo Kutsar

UURIMUS

Eesti insuliinisõltuva suhkrutõvega laste register Toomas Podar, Bela Adojaan, Irina Kalits

Lehterrind ja selle ravi võimalusi Lauri Einre

Profülaktiline vitaminiseerimine, õpilaste haigestumus ja kehaline areng Alvi Tellmann

Inimese immuunpuudulikkuse viiruse kandjate avastamine Eestis Valentina Ustina, Ljudmilla Priimägi, Lydia Lemming, Tatjana Golubkina, Natalia Zverjeva, Jaan Märtin

Haigete elulemus eri vähipaikmete korral Eestis 1978...1987 Tiiu Aareleid, Mati Rahu

Tartu Linna Sanitaar- ja Epidemioloogiajaama teaduslik-praktiline tegevus Linda Margna, Lemming Rootsmäe

ÜLEVAADE

Lipiidide peroksüdatsioon – meditsiini nüüdisaegsete sõlmprobleemide võti. II Mihkel Zilmer, Tiiu Vihalemm, Ello Karelson

Kronotoksikoloogia Margareete Otter

HAIGUSJUHT

Maohaiguste kirurgilise ravi kogemus Võru Rajooni Keskhaiglas Endla Mandel, Heino Kokk

MITMESUGUST

Eesti 1989. aasta tervishoiu- ja demograafiaandmed Reet Malbe

Eestis 1990. aasta I kvartalis registreeritud tähtsamad nakkushaigused (esialgsed andmed)

Arstide atesteerimisest Jüri Männiste, Mall-Anne Riikjärv

Elanike viirushepatiidialased teadmised Rein Rannamäe, Anne Edala, Neemi Puussaar

Tallinna Meditsiinikooli 1990. aasta lõpetajaid

Tartu Meditsiinikooli 1990. aasta lõpetajaid

Uusi meditsiinikandidaate. Jaan Eelmäe, Rein Männi, Anu Sööt

Meditsiiniteenistus Eesti Vabadussõjas Kuulo Kutsar

Professor Aadu Lüüs – Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli lastehaiguste kateedri juhataja Lea Boston

Doktor Klaudi Bežanitskaja ja tuberkuloosiravi areng Tartus Guido Arro

Tartu Ülikooli stomatoloogia kateeder 50 Maie Lõvi-Kalnin

Miks on vaja peaspetsialisti? Heino Kokk

NSV Liidu Teaduste Akadeemia kromatograafia ja analüütilise keemia teadusnõukogude väljasõiduistung Viktor Kalnin

Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi IX teadussessioon Viktor Kalnin

VII Leedu, Läti ja Eesti onkoloogide konverents Maret Purde

Välis-Eesti arstiteadlased. Lühibiograafiad 1944...1983 Kuulo Kutsar, Vello Laos

Missugust abi võib saada perenõuandlast? Leo Tamm

Tutvumas Saksamaa Liitvabariigi meditsiinikorraldusega Jaan Kelk

TÄHTPÄEVI Adda Mardna, Ants Haavel, Toomas Sulling, Ernst Raudam, Herman Vahter, Maria Epler, Mihhail Safra, Leo Päi, Georgi Kamõnin, Vaino Vahing, Vello Pert

Eesti Arst / 1990: 2

PÄEVAKORRAL

Eesti Arsti hetkeseisust ja tulevikust Oku Tamm

Intervjuu. Silmamikrokirurgia Nõukogude Liidus Kuulo Kutsar

UURIMUS

Südame isheemiatõve ja ateroskleroosi riskifaktorid Tallinna elanikel Olga Volož, Merilaid Saava, Inna Tur, Karin Neilinn, Eleonora Solodkaja, Ülle Tagger, Tatjana Galperina, Jelena Abina, Paul Lettens, Aleksei Olferiev

Humoraalse ja rakulise immuunsuse näitajate seosed difuusse toksilise struumaga haigetel Tiit Halling, Riina Shor, Lilian Järvekülg

Reovete kontaminatsioon polioviirustega ja selle epidemiloogiline tähendus Eestis Liidia Leesment, Riina Raud, Viivi Sarap, Ljudmilla Priimägi, Jaan Märtin

ÜLEVAADE

Kardiaalne hüpertensioon Kaljo Valgma

Lipiidede peroksüdatsioon – meditsiini tänapäevaste sõlmprobleemide võti. I Mihkel Zilmer, Tiiu Vihalemm, Ello Karelson

Eesti rahvameditsiinis kasutatud taimede klassifikatsioon Ain Raal

MITMESUGUST

Peaspetsialisti tingportree Jüri Männiste

Marssalite aeg saab läbi Andres Ellamaa

Peaspetsialist olgu kompetentne tervishoiupoliitik Rando Truve

Neuroloogia töö polikliinikus Rein Zupping

Eestis 1989. aastal registreeritud tähtsamad nakkushaigused

100 aastat Eesti naisrohuteadlaste tegevuse algusest meie apteekides Margareete Otter, Jaak Koppel

70 aastat Tartu Ülikooli dermatoloogia ja veneroloogia kateedrit Herman Vahter

Uus farmaatsiakandidaat Ain Raal

Konverentsid ja nõupidamised

35 aastat Tartu Stomatoloogide Seltsi Edvitar Leibur

Eesti arstide erialaseltsid 1989. aastal

XXVI Eesti Farmatseutide Seltsi väljasõidukonverents Lilian Kaasikmäe

Eesti akušöörgünekoloogide Seltsi pleenium Silve Innos

Eesti Otorinolarüngoloogide Seltsi seminar Arvid Luts

L. Puusepa nimelise Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi juhatuse koosolek Rein Zupping

Eesti raviasutuste ülemõdede kool Malle Laursoo

Lõuna-Eesti keskastme meditsiinitöötajate kvalifikatsiooniseminar Malle Laursoo

Radioloogiaalane väljaõpe Floridas Jüri Kaude

Eesti spordiarstid Lääne-Berliinis Eldur Annus

Kas populaarteaduslikku terviseajakirja on vaja? Maano Kivilo

Eesti Arstide Liidu esindajad Soome arstide päevadel Teet Lainevee, Matti Tarum

Seminar "Meie lapse mured" Ene Tomberg

Eesti Arst / 1990: 1

MITMESUGUST

Forum medicorum Estoniae '89

Õpetaja Jüri Raudsepa jutlus Toomkirikus

Eesti Arstide Liidu president Laur Karu

Kirjanik Lennart Meri

Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Endel Lippmaa

Tallinna Pelgulinna Haigla osakonnajuhataja Heino-Enn Arpo

Tartu Ülikooli professor Kuno Kõrge

Tartu Ülikooli professor Ain-Elmar Kaasik

Meditsiinidoktor Ilo Käbin (Rootsi)

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilane Indrek Hanso

Stockholmi Kohtupsühhiaatria Kliiniku ülemarst meditsiinidoktor Ants Anderson

Kadrina koguduse õpetaja Illar Hallaste

Eesti Arstide Seltsi Rootsis juhatuse sekretär meditsiinidoktor Taavi Kaaman

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna farmaatsia kateedri juhataja Elmar Arak

Paide Rajooni Keskhaigla osakonnajuhataja Uno Ugandi

Tartu Kliinilise Haigla toksikoloog Heino Noor

Tallinna Vabariikliku Psühhoneuroloogiahaigla kohtupsühhiaatria ekspert Airi Värnik

Põhja-Ameerika Eesti Arstiteadlaste Seltsi Kanada koondise esindaja Roland Enno Amolins

Saaremaa Arstide Seltsi esimees Ants Haavel Ants Haavel

Eesti meedikute foorumi reklaratsioon

Pöördumine kogu maailma heatahtlike inimeste poole

Arstieetika psühhiaatrias Ants Anderson

Kas Eesti sotsiaalpoliitika muutub? Andres Ellamaa

Tervishoid ja IME Urmo Kööbi

Tervishoiuasutuste töö ja palgakorraldus IME-le üleminekul Vello Ilmoja

Arstiteaduse arendamine Eestis IME tingimustes Jüri Männiste

Stomatoloogid Eesti arstide foorumil Siiri Hanstein

Müra kahjustav toime Mall Blumenfeldt

Kardioloog Olaf Kibe (Rootsi) – Eesti arstipere käekäik Rootsis

Uroloog Helbe Merila-Lattik – Ülevaade Eesti arstide saatuse uurimise algusest